Böcker >> Personlig och andlig utveckling >> Pengaflöde och andlig energi
 
Pengaflöde och andlig energi
 

 
Antal:

Pris:
162.00 kr
(inkl. moms 6%)
Till bokshopen - Tillbaka

Författare: Robert Hjalmarsson
Hemsidan: Länk till hemsidan
E-post: robert@hjalmarsson.nu
Info om boken: Inbunden, 96 sidor, 7 streckteckningar,
6 meditationsövningar
Normalpris: 162.00 kr kr inkl. moms 6%
ISBN: 978-91-88362-35-3
Utgivningsår:       2007
 
Robert Hjalmarsson är nationalekonom och har tidigare arbetat som lärare i ekologisk ekonomi. Idag ägnar han sig bland annat åt att, tillsammans med sin hustru, hålla kurser i andlig och personlig utveckling.
 
Om boken:
Vi lever idag i en ekonomi som har egot och materialismen som bas; det är personlig makt, pengar och prylar som gäller. För att mänskligheten och Moder Jord ska komma vidare i sin andliga utveckling behöver vi en ekonomi som vilar på en annan grund.

Den här boken handlar om hur vi kan lämna det egoistiska synsättet och istället ta till oss ett andligt kärleksperspektiv. Detta får vittgående, positiva konsekvenser på både det personliga och det globala planet.

Genom ett antal inspirerande betraktelser låter Robert Hjalmarsson, en nationalekonom som tänkt om, läsaren följa med på en andlig upptäcktsfärd. Han ger dig inte alltid färdiga lösningar men presenterar nya sätt att se på din ekonomi, jordens resurser och mänsklighetens utveckling. Förhoppningsvis kan detta perspektiv bidra till att vi hittar fram till en sund och balanserad ekonomi där pengarna flödar i samklang med den andliga energin, där vi inte längre förbrukar jordens resurser på ett för miljön ohållbart sätt.

Innehåll:
1. Pengaflöde på det personliga planet 17
Bra energibalans är grunden för god ekonomi 18
Att finna den rätta energinivån 21
Rätt energi för varje aktivitet 24
Tiden räcker inte till 26
Att ge och att ta emot 28
Den enkla verkligheten 30
Övning: Att ta upp energi från Moder Jord 33
Flödets nivåer 35
Samverkan med jorden och universum 37
Övning: Att ge energi till Moder Jord 39
Att behålla energi 40
Att finna sin egen väg till kraft och energi 42
Allt stammar från basen 43
Störningar i energiflödet 45
Övning: Toning på chakrana 46
Översättning av energier 49
Övning: Kontakt med universum 50
Att låta sig inspireras 51
Toppar och vågdalar 53
Olika vågmönster 54
Tillit är grunden 56
Rätt takt genom livet 59
Olika nivåer av medvetande 61
Att låna pengar 64
Tacksamhet och överflöd 65
Hur går man praktiskt till väga? 67
Övning: Att ladda pengar 69

2. Det globala perspektivet – om kraft att ändra utvecklingen 71
Ett ändrat förhållningssätt 74
• Övning: Att utbyta energi med jorden 75
Olika ekonomiska nivåer 77
Att finna sin ”gudomliga” livsuppgift 79
Den nya tidens ekonomi 82
Gaia och det planetära medvetandet 85
En ekonomi i balans 87
Oljans makt 89
Mot en ljusare tid 92
• Chakrasystemet 94
 
Smakprov ur boken:
Bra energibalans är grunden för god ekonomi
Det är viktigt att vara i balans med olika energier både utanför sig och inom sig. Detta är själva grunden för all ekonomi. Eftersom ekonomi handlar om ett utbyte av just energier, är det centralt att ens egen energi först kommer i balans.

Det kan till exempel handla om födointaget. Att äta en hälsosam kost är en grundläggande förutsättning för att kroppen ska kunna fungera på ett bra sätt på ett energimässigt plan. Det är också viktigt att stärka kroppen och hålla dess utrensningsvägar öppna och friska. Det är den grundläggande energiomsättningen på ett fysiskt plan.

När kroppsenergierna är i balans och de inre organen fungerar bra är det också lättare att behålla ett gott humör och på så sätt understödja de relationer man har runt omkring sig. Vi kommer därmed in på nästa nivå, det känslomässiga planet. Att ge och ta emot kärlek på ett balanserat sätt är också mycket viktigt. Det är när vi känner att vi har mycket att ge som det är lättare att också ta emot. Vi kan då också känna ett överflöd av kärlek.

Känslan av överflöd bildar sedan grunden för en god penningekonomi. Det är just känslan som bygger upp en relation till pengar där det är lätt att både ta emot och att ge. Tänk på att vi alla i grunden hör samman, och därför är att ta emot och att ge två sidor av samma mynt. Detta skapar en helt annan grund än det nuvarande ekonomiska tänkandet.

Själva utbytet av energi är mycket centralt. Att utbyta energier höjer nämligen energinivån hos båda parter, om utbytet är balanserat. Energitransaktioner på alla plan främjar därför också den andliga utvecklingen, eftersom andlig utveckling handlar om att höja energifrekvensen.

Det är viktigt att det finns en energimässig kompatibilitet mellan givare och mottagare, dvs. energifrekvensen måste stämma överens. Därmed inte sagt att den måste vara helt lika, men frekvenserna får inte avvika från varandra alltför mycket, för då bildas en obalans som ofta visar sig i form av beroende och dominans.

Även kostens energifrekvens måste stämma överens med din egen, och det är just därför som inte all kost passar alla människor. Det finns hos alla fysiska, levande varelser och organismer (djur, människor, träd och växter) ett ständigt utbyte med det eteriska fältet (det energifält som omger allt levande). Detta utbyte sker spontant och fyller hela tiden på med energi.

Grunden för all sann ekonomi är ett fritt flöde. Detta gäller på alla plan, det materiella, det psykologiska och det andliga. När saker, människor, tankar och känslor kan flöda fritt i ditt liv skapas grunden för det naturliga tillståndet: överflöd.

Se på naturen! Naturen svämmar hela tiden över av energi och även av fysiskt material. När ett träd huggs ned skjuter det omedelbart nya skott. Skogen flödar av liv och ger balans och ro också till människor. Motsatsen till det fria flödet är att hålla fast. Människor tenderar i hög grad att hålla fast vid tankar, idéer, trossystem, relationer och givetvis också ägodelar.

Tänk så mycket energi som finns stagnerad i dessa lås- ningar. Eftersom ekonomin hela tiden speglar det underlig- gande energimönstret, stagnerar också det ekonomiska flödet.

Ekonomi kan vara svårt att tala om i mänskliga termer eftersom det i er civilisation gjorts till något mycket komp- licerat, som det endast är några få förunnat att förstå. Detta är ett bländverk! Ekonomi är något mycket enkelt, som var och en ska kunna förstå.

Att låta sig inspireras
När vi vill skaffa oss flöde i livet måste vi också låta oss inspireras, dvs. stanna upp och ta in inspiration som finns runt omkring oss. När känner du inspiration? När du mediterar eller kanske när du lagar en ny maträtt? Lägg märke till dessa tillfällen och låt dem få ett större utrymme i ditt liv. Då blir det också lättare att bygga upp ett flöde. En tom behållare kan inte flöda över, men det kan en full behållare.

Allt flöde innebär på ett personligt plan inspiration. Inspiration är alltid att vakna upp och få mer energi.

Det är viktigt för varje individ att hitta sitt eget sätt att bli inspirerad på. Det kan vara en stund i stillhet i en lugn vrå, eller i naturen. Det kan också vara en uppsluppen kväll i glada vänners lag. Finn din egen inspirationsväg. Inspiration är alltid i nuet.

Det är svårt att bli inspirerad och få rätt energi för något som ligger i framtiden. Man måste följa flödets toppar och vågdalar. Inspirationen rör sig i vågformationer och kan därför inte vara på topp hela tiden. Alla delar av vågornas rörelse har dock sin egen tjusning. Det är viktigt att inte förlora all sin energi när inte inspirationen är på topp. Då gäller det att vila i den delen av flödet och inte tanke- mässigt känna sig frustrerad för att flödet inte är lika starkt som på vågens topp.

Även den privata ekonomin följer detta vågmönster. Den fylls på med energi, sedan flyter energin ut för att sedan fyllas på igen. Precis som luften du andas, och när du andas ut är du inte orolig för att luften ska ta slut vid nästa andetag.

Många försöker ta sig ifrån denna vågrörelse och skaffar sig kanske ett stort kapital som ”säkerhet”. Detta leder till stagnation, men på en högre nivå, som om man inte haft några pengar alls.

Denna typ av vågmönster kan vi också se på nationell och internationell nivå, de brukar kallas konjunkturcykler. Människan har dock inte förstått att nyttja detta vågmönster, utan de flesta nationer gör allt de kan för att motverka det. Det tenderar också att bli artificiellt när ekonomierna inte längre är förankrade i den under- liggande ekologiska verkligheten; det gäller också här att finna den naturliga rytmen, precis som andningen har sin naturliga rytm.

P.S. Tekniken som använts i boken är inspirerad skrift. Det innebär att författaren låtit sig inspireras av sina andliga vägledare under skrivprocessen. Den del av texten som är inspirerad har markerats med kursiverad stil.
Tillbaka