Böcker >> Personlig och andlig utveckling >> Transcendens eller psykos?
 
Transcendens eller psykos?
 

 
Utgått
Tillbaka

Författare: Kerstin Stina Carlsson
Info om boken: Inbunden, 175 sidor, 16 sv.v illustrationer
Normalpris: 165.00 kr kr inkl. moms 6%
ISBN: 91-88362-15-9
Utgivningsår:       1999
 
Kerstin Stina Carlsson arbetade som lärare under sitt vuxna liv. Hennes andliga resa började 1984, då hon var 50 år och började på en yogakurs. Fem år senare fick hon sitt andliga genombrott, som förändrade hennes liv och som hon berättar om i den här boken. Författaren avled 2003, 68 år gammal.
 
Om boken:
När Stina efter en drömkurs tio år tidigare fick ett kraftfullt andligt genombrott (en s.k. spiritual emergency) hamnade hon på en psykiatrisk klinik. Diagnosen var psykos och hon behandlades med neuroleptika, dvs. medicin som påverkar de psykiska funktionerna och "lugnar ner" patienten. När hon var tillräckligt neddrogad och själv kände sig som en zombie betraktades hon plötsligt som "frisk" och skickades hem.

I den här boken, som är en spännande berättelse om en sökares öde och samtidigt en personlig resa i det inre, analyserar hon vad som hände henne. Hennes syfte med boken är dels att få upprättelse och bli befriad från stämpeln att vara psykiskt sjuk, dels att hjälpa andra som hamnat i samma situation och som inte förstår vad det handlar om. Risken är nämligen stor att man, om man börjar med starkt lugnande mediciner och inte får någon annan hjälp, så småningom verkligen blir psykiskt sjuk.

Boken riktar sig naturligtvis även till läkare och annan vårdpersonal på våra psykiatriska sjukhus, som inte förstått att ett naturligt andligt sökande kan frigöra inre krafter så starka att det stormar i själen, med svåra kriser som följd.
 
Recensioner:
Ur en recension av Nina Matthis, Herkules förlag: "Det här är en mycket välkommen bok om vad en transcendens eller ett andligt uppvaknande kan innebära. Dels för att boken till stor del beskriver självupplevda erfarenheter på detta tema, och dels för att författaren gör en saklig orientering i ämnet. Det gör att boken både har intensitet och distans.

... Kerstin Stina Carlsson har lyckats skriva en mycket intressant bok, som inte går att placera i något flumfack... Böcker som beskriver inre transformationer, kan vara till enorm hjälp för personer som går igenom detta. De har också ett stort värde för läkare och psykologer... Risken finns att personer som går igenom ett andligt uppvaknande blir klassade som psykotiska och får tabletter för sin 'sjukdom'.

Det är dock en avgörande skillnad mellan en transcendens och en psykos, även om de i vissa faser kan likna varandra. En trancendens är, som jag ser det, en inre resa där man har sällskap av sin 'kärna' eller 'själ' och kan observera, lära om livets lagar och komma i kontakt med kosmiska energier. Medan en psykos är ett tillstånd utan 'kärna', ett totalt kaos.

I USA har psykvården kommit lite längre än i Sverige, skriver Kerstin Stina Carlsson i sin bok. Där finns numera 'spiritual emergency', ett andligt genombrott, med på de klassificeringslistor psykiatrer använder sig av.
... Därför hoppas jag att den här boken kommer att användas i många sammanhang som en lärobok. För det är just vad den är."

Ur recension i Sökaren nr 2/2000 av Nils-Olof Jacobson: "Stinas bok är mycket läsvärd för den som intresserar sig för hur andliga kriser förhåller sig till psykiska sjukdomar. Förutom sina egna upplevelser ger hon rikligt med referenser och citat till forskare på området".

Vi hänvisar också till Svenska Dagbladets idagsida den 24 jan. 2000 och artikeln "En kvinna på gränsen till vadå?" i en serie kallad "På spaning efter Gud" samt en intervju med författaren i Hälsa nr 4/2000 "En själ i kris är inte alltid sjuk".
 
Tillbaka